Fantastyka w malarstwie

  • Fantastyka w malarstwie wiąże się z wykorzystaniem motywów baśniowych.
  • Polega na kreowaniu nastroju niezwykłości, tajemniczości.
  • Powstaje poprzez łączenie elementów realistycznych i onirycznych (sennych).
  • Typowa jest także wielobarwność i deformacja w przedstawianiu rzeczywistosci.