Figura św. Nepomucena na placu katedralnym w Kielcach

Na placu katedralnym, za kaplicą Ogrójcową, znajduje się jedna z czterech w Kielcach, figur św. Jana Nepomucena, z krzyżem w ręku. Pochodzi z okresu baroku i stoi na wysokiej toskańskiej kolumnie. Wcześnie pomnik ten stał przed dzwonnicą,  na placu Panny Marii. Warto pamiętać, że Jan Nepomucen, według tradycji, chroni pola i zasiewy przed powodzią i  suszą, a także ludzi prze utonięcie, dlatego Nepomuki stoją najczęściej w pobliżu rzek, mostów i zbiorników wodnych. Nazwa Nepomuki wiąże się z miejscem urodzin świętego, który przyszedł na świat w czeskim miasteczku Nepomuk.