Film oświatowy

  • Najczęściej krótko- lub średniometrażowy przeznaczony dla uczniów.
  • Przygotowywany z różnych dziedzin dla różnych typów szkół.
  • Tworzony w celach instruktażowych i poznawczych.
  • Dostosowany także  do określonego poziomu odbiorcy.
  • Prezentuje konkretne zjawisko, wydarzenie , pewien wycinek wiedzy.
  • Jest pomocą w procesie dydaktycznym.
  • Jako pomoc urozmaica proces lekcyjny, sprawia że nauka jest lepiej przyswajalną.