Formy rzeczowników używanych tylko w liczbie mnogiej

Rzeczowniki używane tylko w liczbie mnogiej, np. kalesony, sanie, nożyce, imieniny, usta, wrota, dożynki, dzieje, Tatry, Karpaty, Sudety, Niemcy  czy Włochy – nie dają się zaliczyć do określonego rodzaju gramatycznego, co powoduje wątpliwości podczas ich odmiany. Szczególnie dotyczy to ich dopełniacza. Większość tych rzeczowników ma w dopełniaczu „czysty temat”, niektóre jednak przybierają końcówkę -ów.

W przypadku nazw państw miejscownik prezentuje tradycje formy, choć dziś nietypowe, np.  Niem-czech, Włosz-ech.