“Gargantua i Pantagruel” Françoisa Rabelaisa

  • “Gargantua i Pantagruel” – dzieło skierowane przeciw średniowieczu,
  • Utwór wyraża ogromne  bogactwo idei humanistycznych,
  • Fundamenty utworu to motywy baśniowe o złośliwym diabełku sypiącym sól w gardła śpiących ludzi i sprowadzającym na nich pragnienie,
  • Utwór składa się z pięciu ksiąg, przedstawiając historię dynastii dobrych olbrzymów, królów okolicy przylegającej do Chinon w Turenii: Tępousta, Gargantui i Pantagruela.
  • W prologu Rabelais wskazuje, że baśniowe księgi mają ukryty sens,
  • Bohaterowie eposu są olbrzymami o ludzkich cechach, takich jak: poczciwość, prostolinijność, choć nie brakuje im i różnych dziwactw, przywar i śmiesznostek,
  • Potrafią być także aroganccy i wyzywający.

W dziele są zaprezentowane podstawowe założenia humanizmu, m.in. umiłowanie życia pod wszelkimi postaciami, żywotna siła tkwiąca w każdej jednostce, prawo, a nawet obowiązek człowieka do rozwijania  wrodzonych przymiotów i zdolności, konieczność zdobywania uniwersalnej wiedzy i robienia wszystkiego, co mu się podoba.