Głoski miękkie i twarde

  • Głoski dzielimy na samogłoski i spółgłoski.
  • Znaczący podział dotyczy miękkości i twardości spółgłosek.
spółgłoski miękkie p’, b’, f’ w’, ś, ź, ć, ch’, dź, m’, n’, l’, j, k’, g’ w kierunku podniebienia wznosi się środek języka
spółgłoski twarde p, b, f, w, s, z, c, ch, dz, n, m, l, ł, k, g, t, d, sz, ż, cz, dż, r środek języka znajduje się w innym miejscu
  • W języku polskim funkcjonują różne sposoby oznaczania miękkości głosek.
  • Można do tego wykorzystać znak diakrytyczny, tj. kreseczkę zmiękczającą, np. ś – pieścić, ź – wieźć, , ń – drań,  ć – ćma.
  • W zależności od położenia miękkość oznacza także litera -i-,  np.  gdzie spółgłoska miękka pojawia się przed samogłoską, jej miękkość oznaczamy w piśmie za pomocą litery i.
  • Wówczas  litera i nie oznacza oddzielnej głoski,  jest tylko znakiem zmiękczenia, np.  ciemno, ziarno.