„Nieustawiczna” Jana Andrzeja Morsztyna

 • Utwór z gatunku liryki refleksyjnej.
 • Pochodzi z tomu „Poezye oryginalne i tłomaczone” z 1883.
 • Wiersz ciągły, składa się z 10 wersów po 11 sylab.
 • Występują rymy parzyste.
 • Podmiot liryczny to mężczyzna zakochany w swej Jagience.
 • Jest to jednak trudna miłość, szczególnie dla mężczyzny, nie potrafi bowiem rozpoznać zachowań kobiety.
 • Tematem wiersza są jego refleksje i skargi.
 • Ubolewa on nad tym, że potrafi zrozumieć ukochanej .
 • Podmiot liryczny marzy o okienku do serca kobiety.
 • Ono umożliwiłoby mu przygotowanie się na jej reakcje i zachowania.
 • Poeta zastosował przenośnie (np. „trudno zrozumieć, co się w ciebie wlewa”), wykrzyknienia (np. „żeby zrozumieć, jaka to Jagienka!), epitety (np. „szczera” … kobieta).

Trudno zrozumieć, co się w ciebie wlewa,
Takeś odmienna i takeś pierzchliwa:
Raześ mi frantem, drugi raześ szczerą,
Raz przyjacielem, drugi raz przecherą,
Raz ze mną wiernie, drugi raz mię zdradzisz.
Raz się pojednasz, drugi raz powadzisz.
Tak cię natura chciała wykształtować,
Ze nie wiem, jako z tobą postępować.
Boże, żeś nie dał do serca okienka,
Żeby zrozumieć, jaka to Jagienka!