Hybryda językowa

 •  Pojęcie hybryda ma korzenie łacińskie.
 • Oznacza mieszańca, coś poplątanego.
 • Stanowi zbitkę wyrazową.
 • Tak nazywa się wyraz złożony z elementów, które należą do dwóch różnych języków.
 • Hybrydy językowe wzbogacają język.
 • Powstają np. poprzez połączenie obcych przedrostków (anty-, ekstra-, mikro-, mini-, neo-, post-, re-, super-, ultra-, tele-, wideo-) z polskimi wyrazami lub poprzez dodanie końcówek obcych. 

Przykłady:

 • superaktywność, superkuter, superman, supersam,
 • antybohater, postkomunizm, a
 • autokar – (gr. „auto” i ang. „car”),
 • fotokącik – (gr. „foto” i pol. „kącik”),
 • minisuszarka –  (ac. „mini” i pol. „suszarka”),
 • ciucholand – (pol. „ciuch” i ang. „land”).