Ikonografia

  • Ikonografia to inaczej przedstawienie obrazowe.
  • Pierwsze znaczenie odnosi się do nauki pomocniczej, która stanowi część historii sztuki, a jej przedmiotem zainteresowania jest rozpoznawanie, opis, klasyfikacja tematów, motywów występujących w sztuce.
  • W drugim znaczeniu ikonografia oznacza całość materiałów ilustrujących dany obiekt, osobę, temat czy miejsce (np. ikonografia chrześcijańska, japońska itd.)
  • W znaczeniu trzecim ikonografia odnosi się do metody , której twórca był Erwin Panofsky (1892-1968), historyk sztuki, eseista, jeden z twórców ikonologii, która łączyła analizę stylu z analizą ikonograficzną i stanowiła głęboką, pełną interpretację treściową dzieła.