Istotne sprawy średniowiecza

Średniowiecze (scholastyka)

  • skomplikowane, długie wywody,
  • łacina średniowieczna,
  • konstrukcje intelektualne,
  • sprawy teologiczne, „boska” rzeczywistość.