„Ja stróż latarnik” Mirona Białoszewskiego

 • Wiersz z gatunku liryki sytuacyjnej (liryka apelu).
 • Wiersz przypomina liryczny komunikat.
 • Zbudowany jest z krótkich zdań, czego przykładem są wersy liczące jeden, dwa lub trzy wyrazy.
 • Jak w każdym komunikacie  język jest zwięzły, jasny i wyrazisty.
 • Taka forma jest najbardziej trafna odnośnie przekazywania ważnych treści.
 • Wypowiada się w nim prawdopodobnie sam autor („ja”).
 • Nazywa siebie stróżem, latarnikiem.
 • Swoją wypowiedz formułuje stojąc na szczycie „mrówkowca”.
 • Kieruje ją do mieszkańców dużych miast, zabieganych i anonimowych.
 • Wiersz nie posiada tradycyjnych środków artystycznych.
 • Poeta w przenośny sposób nazwał siebie stróżem i latarnikiem
 • Białoszewski lubi bawić się słowem i czyni to także w tym wierszu.

Ja
stróż
latarnik
nadaję z mrówkowca

Nie zabłądźcie.
Bądźcie.

Mijajcie, mijajmy się,
Ale nie omińmy.

Mińmy.
My.

Wy, co latacie
I jesteście popychani.