„Łąki dzieciństwa” Anny Zabackiej

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Składa się z 3 czterowersowych zwrotek o nieregularnej liczbie sylab.
  • Tematem wiersza jest wpływ dzieciństwa na dorosłe życie człowieka.
  • Podmiotem lirycznym jest dojrzała osoba, przedstawiająca siebie.
  • Analizuje też świat, w którym żyje, podoba jej się , jest przecież „pełen dobrej nadziei”.
  • Podkreśla, ze wszystko co umie poznała, nauczyła się w dzieciństwie.
  • Teraz chce pracować, pracę uważa za błogosławieństwo, dzięki niej czuje się bowiem spełniona.
  • W wierszu poetka wykorzystała środki artystyczne, np. przenośnie („w  moim świecie  wielokrotnią się łąki dzieciństwa”).

Otrzymałam w dziedzictwie
ręce do podania,
własne słońce
i wolę pomnażania siebie.

Błogosławieństwo pracy
czuję całą sobą.
Nie umiem płynąć
z nurtem leniwych rzek.

W moim świecie
pełnym dobrej nadziei
wielokrotnią się
łąki dzieciństwa.