Keats John

John Keats 

( 31 października 1795, Moorgate, London, Wielka Brytania – 23 lutego 1821, Rzym, Włochy)

Poeta angielski, przedstawiciel romantyzmu angielskiego.

Był silnie związany z poetyką klasyczną.

W swojej twórczości łączył uczuciowość z rozbudowanymi opisami wrażeń zmysłowych. Uważał, że w  poezji konieczne jest dążenie do „przebicia się przez półprzejrzyste zasłony, jakie między człowiekiem a realnością zawiesza stan emocjonalny, chwilowe złudzenie lub bardziej zakorzeniony przesąd lub stereotyp”.

Jego „Oda do melancholii” akceptuje ból, smutek, cierpienie, których człowiek doznaje w świecie zewnętrznym, która należy przyjąć i wcale od niej nie uciekać i nie szukać ulgi w zapomnieniu, bo może ona, mimo wszystko, być źródłem piękna.

Nazywany w Anglii poetą poetów, jednak niedoceniany za życia  i atakowany przez krytykę literacką.

Sławę zyskał dopiero pośmiertnie, wywierając wpływ na następne pokolenie poetów.