Komisja Edukacji Narodowej

 • Momentem wielce istotnym w okresie oświecenia było powołanie Komisji Edukacji Narodowej.
 • Ustanowiona została na sejmie obradującym od 1773 roku.
 • Miało to ogromne znaczenie dla reformy szkolnictwa w Polsce.
 • Pretekstem do powołania tego pierwszego Ministerstwa Oświaty była kasacja (rozwiązanie) zakonu jezuitów w 1773 roku.
 • To ten zakon zajmował się dotychczas  szkolnictwem i posiadał w swych rękach większość polskich szkół.
 • W tej sytuacji należało także zagospodarować ogromne majątki zakonu.
 • Król i jego otoczenie wysunęli propozycję , by środki te przeznaczyć na publiczną edukację.
 • Powołanie KEN nie było wcale dziełem przypadku.
 • Decyzję podjął ten sam Sejm, który zatwierdził I rozbiór Polski.
 • Reformatorzy skupieni wokół króla zdali sobie sprawę, że ostatecznemu upadkowi kraju można zapobiec poprzez głębokie zmiany w świadomości Polaków.
 • Chciano stworzyć nowoczesny naród.
 • Reforma szkół podjęta przez KEN  dotyczyła wszystkich poziomów szkół, od parafialnych do uniwersytetów.
 • Dokonanie KEN to:
  • zreformowanie Akademii Krakowskiej i Wileńskiej,
  • ograniczenie nauki łaciny, wprowadzenie lekcji języka polskiego, historii, moralności i prawa, fizyki, przyrody i geometrii.
 • Za główny cel edukacji przyjęto wykształcenie nowoczesnego obywatela, zwykle szlachcica-ziemianina, który wynosił ze szkoły praktyczną wiedzę , dająca zastosować się w życiu codziennym.
 • W skład KEN wchodzili wybitni działacze polityczni i kulturalni, np.
  • Ignacy Potocki,
  • Adam Kazimierz Czartoryski,
  • Grzegorz Piramowicz.
 • Przeszkodą w pracach Komisji Edukacji Narodowej był brak odpowiednich pomocy naukowych.
 • Powołano w tym celu Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych (1775), które miało przygotować programy nauczania i książki szkolne.
 • Do roku 1792  (II rozbiór Polski) Towarzystwo opracowało ponad 20 nowoczesnych podręczników.