Poezja klasycznego ładu i harmonii

 • Tendencje klasyczne nie zamarły w Polsce w XVII wieku (baroku).
 • Odgrywają jednak minimalną rolę wobec głównego nurtu literatury.
 • Badacze zwrócili uwagę, że rozkwit klasycyzmu wiąże się zwykle z okresami pokoju politycznego i pomyślności materialnej.
 • Tak było np. we Francji za Ludwika XIV.
 • W XVII wieku Rzeczpospolita targana była licznymi konfliktami i wojnami.
 • Kraj się wyludniał i ubożał.
 • Nie były to czasy sprzyjające klasycznej, harmonijnej wizji swiata.
 • Mimo to pojawiali się twórcy, jakby na przekór niespokojnej rzeczywistości.
 • Odwoływali się do klasycznych ideałów porządku, prostoty i jasności.
 • Wymienić należy:
  • Szymona Szymonowica (1558-1629),
  • Krzysztofa (1609 – 1655) i Łukasza (1612-1662) Opalińskich.