Sankcja

Po donosie zabrano się za członków stowarzyszenia.