Konsonant

  • Konsonant = spółgłoska (z łac. consonans = spółgłoska).
  • Konsonantyzacja – przekształcanie się w spółgłoskę.
  • Konsonantyzm – zasób, system spółgłosek danego języka.