Kostium teatralny

Kostium teatralny to integralny składnik całości koncepcji scenografa, który:

  • ubiór aktora na scenie,
  • charakteryzuje postać sceniczną,
  • określa zwykle płeć postaci,
  • wskazuje na kondycję społeczna, region i epokę historyczną,
  • najczęściej jest stylizowany,
  • może mieć charakter symboliczny,
  • zyskuje znaczenie sceniczne w połączeniu z ciałem aktora, jego ruchem, postawą i gestem,
  • decyduje nieraz o sposobie gry aktorskiej,
  • ulegał wielu zmianom na przestrzeni wieków.