Kraj [synonimy]

  • Państwo.
  • Ojczyzna.
  • Ziemia ojczysta.
  • Ziemia ojców.
  • Kraina.
  • Raj.
  • Miejsce.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]