Krasomówczy [synonimy]

  • Oratorski.
  • Deklamatorski.
  • Recytatorski.
  • Wymowny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]