Kraść [synonimy]

 • Zabierać.
 • Podkradać.
 • Przywłaszczać.
 • Sprzeniewierzać.
 • Porywać.
 • Świsnąć.
 • Ściągnąć.
 • Buchnąć.
 • Grabić.
 • zagrabić.
 • Okradać.
 • Oszukiwać.
 • Zabierać.
 • Wykradać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]