„Kubek” Maria Konopnicka

  • Stanowi przykład liryki intymnej.
  • Utwór opowiada historię dwojga ludzi, którzy kiedyś bardzo się kochali, żyli razem w szczęściu i pokoju.
  • Pili z jednego kubka, co miało mieć magiczną moc połączenia kochanków na zawsze.
  • Jednak nie znaleźli w miłości wiecznego szczęścia.
  • Rozstali się i każde poszło w inną stronę.
  • Teraz samotnie błąkają się po świecie.
  • Obraz kubka przypomina im jedyną miłość, jaką zaznali, najpiękniejsze chwile życia.

Z jednego kubka ty i ja
Piliśmy onej chwili,
Lecz że nam w wodę padła łza,
Więc kubek my rozbili.

I poszli w świat, i poszli w dal,
Osobną każde drogą,
Ani nam szczątków onych żal,
Co zrosnąć się nie mogą…

Dziś, kiedy w skwary znojnych susz
Samotne kroki niosę,
Gwiazdy mi jasne z złotych kruż
Podają srebrną rosę.

Lecz wiem, że w żadnej z gwiezdnych czasz
Nie znajdzie się ochłoda,
Jaką miał prosty kubek nasz,
Gdzie były łzy i woda.