Kulturalny rozmówca

  • Dostosowuje swoją wypowiedź do osoby, z którą rozmawia.
  • Unika dosadnych określeń.
  • Używa miłych , taktownych komplementów, wprawiających rozmówcę w dobry humor.
  • Rozważnie dobiera słowa oceny i krytyki.
  • Mobilizuje do pozytywnego myślenia.
  • Stara się doprowadzić do kompromisu w przypadku sporu.