Teksty okolicznościowe

  • Teksty okolicznościowe pisane są z jakiejś okazji, wymagają dostosowania stylu do okoliczności i adresata.
  • Często są wzbogacane cytatami lub życzeniami.
  • Częste teksty okolicznościowe to np.:
    • dedykacja – tekst skierowany do kogoś obdarowanego, zamieszczana na zdjęciu, w książce,
    • podziękowanie – teksy wyrażający wdzięczność za co, co ktoś zrobił, niekiedy stanowi odpowiedź na wcześniej otrzymane życzenia.