Laokoon [mitologia]

  • Kapłan Apollina w Troi.
  • Syn Kapysa lub Antenora.
  • Przestrzegał Trojan przed wprowadzeniem do miasta konia trojańskiego.
  • W chwili, gdy na żądanie Trojan składał Posejdonowi w podzięce za odpłynięcie Greków, z morza wypełzły dwa ogromne węże i udusiły Laokoona i jego synów.
  • Była to zemsta Apollina za popełnione niegdyś przez Laokoona świętokradztwo, profanację boskiej świątyni.
  • Trojanie jednak odczytali ten fakt jako zemstę Posejdona za sprzeciw Laokoona wobec wprowadzenia konia do miasta.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.