„Lekcja gramatyki” Jerzego Harasymowicza

 • Podmiotem lirycznym utworu jest osoba dorosła, prawdopodobnie sami poeta, który wraca wspomnieniami do lat szkolnych.
 • Przypomina sobie lata nauki, choć to naprawdę odległe czasy.
 • Nie zapadły mu w pamięć ani lekcje, nie pamięta też nauczycieli, bowiem ulubionym zajęciem  było wyglądanie przez okno i obserwacja otoczenia.
 • Najczęściej było tak na lekcjach polskiego, kiedy oddawał się rozmyślaniom i obcerował kształty chmur na niebie.
 • Prawdopodobnie podmiot liryczny to niezbyt pilny uczeń, który nudząc się wyszukiwał sobie „ciekawsze” zajęcie.
 • Być może był to marzyciel, który uciekał od spraw przyziemnych, nauki gramatyki czy ortografii.
 • Kochał swobodę i marzenia.

 • Wiersz ciągły, bez podziału na zwrotki.
 • Brak znaków przestankowych pozwala czytelnikowi na własną interpretację.
 • Składa się z 6 wersów.
 • Brak też jest rymów, a liczba sylab jest zróżnicowana.

Najbardziej
lubiłem w szkole
spoglądać
jak lecą oknem
swobodnie
chmur pisownie