Liryka [schemat]

Jedna z naszych administratorek rozwiązywała test z liryki, w ramach kształcenia literackiego, schemat obejmuje gatunki, pojęcia i tematykę, ze względu, że ciekawy – wklejamy, bo to interesująco skondensowana wiedza.