Liryzm malarski

  • Liryzm malarski to podkreślanie w obrazach przeżyć wewnętrznych.
  • Charakterystyczny dla tego zjawiska jest subiektywizm.
  • Istotną rolę maja w tym przypadku osobiste wspomnienia malarza (artysty).