Literacki ornitolog

Mickiewicz w spadku zostawił potomnym białe kruki.