Miejsce uświęcone krwią Polaków [Kielce]

Na opuszczonym (i niszczejącym od kilku lat) budynku przy zbiegu ulic Paderewskiego i Staszica w Kielcach umieszczono przed lat pamiątkową tablicę poświęconą pomordowanym przez gestapo, oraz funkcjonariuszy NKWD i SB wszystkim Polakom, w tym także tym bezimiennym. Ozdobiona została jedynie orzełkiem żołnierskim. Tablicę ufundowali Żołnierze Podziemia. Brak innych danych dotyczących tego wydarzenia. Tablica jest w małym zaułku i w zasadzie trudno na nią zwrócić uwagę, postawione chryzantemy z okazji Święta Zmarłych kierują wzrok przechodniów w tamtą stronę. Niestety, nawet pobliże takiego „pomnika” nie wstrzymuje ręki niszczycieli murów i umieszczania na nich wulgaryzmów („obcięliśmy” te polskie przerywniki mowy!).