Miłość i śmierć

Miłość i śmierć to motywy silnie ze sobą powiązane, wzajemnie się przenikające, trudne.

 1. Biblia, Nowy Testament (np. śmierć Chrystusa na krzyżu).
 2. Mitologia (np. historia Orfeusza i Eurydyki).
 3. Apulejusz, „Metamorfozy albo Złoty Osioł”, „Amor i Psyche”.
 4. J. Bieder (oprac.), „Dzieje Tristana i Izoldy”.
 5. Dante Alighieri, „Boska Komedia”.
 6. F. Petrarca, „Sonety do madonny Laury umarłej”.
 7. W. Szekspir, „Romeo i Julia”.
 8. W. Szekspir, „Antoniusz i Kleopatra”.
 9. J.A. Morsztyn, „Do trupa|”.
 10. J.W. Goethe, „Cierpienia młodego Wertera”.
 11. F. Schiller, „Zbójcy”.
 12. F. Schiller, „Don Carlos”.
 13. G.G. Byron, „Giaur”.
 14. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 15. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 16. J. Słowacki, „Kordian”.
 17. J. Słowacki, „Balladyna”.
 18. H. Balzac, „Ojciec Goriot”.
 19. O. Wilde, „Portret Doriana Graya”.
 20. O. Wilde, „Teleny|”.
 21. S. Korab-Brzozowski, „O, przyjdź|”.
 22. S. Korab-Brzozowski, „Ukrzyżowanie”.
 23. B. Leśmian, „Dwoje ludzieńków”.
 24. J. Lechoń, „Pytasz, co w moim życiu…”.
 25. T. Mann, „Śmierć w Wenecji”.
 26. J. Iwaszkiewicz, „Brzezina”.
 27. E.M. Remarque, „Łuk Triumfalny|”.
 28. J. Genet, „Ceremonie żałobne”.
 29. E. Kieffer, Żeby cię lepiej zjeść”.