Takie wspólne rodzicielstwo

W tym człowieku płynęła krew najbliższych i przyjaciół.