Muzyka i jej rola

Jakże smętny byłby świat bez muzyki, ma przecież tyle zadań do wypełnienia, a oto niektóre z nich:

  • poprawia humor,
  • zabija nudę,
  • rozwesela ludzi,
  • łagodzi obyczaje,
  • umożliwia porozumiewanie się ludzi,
  • towarzyszy różnym wydarzeniom (wojny, bitwy, wesela, koronacje władców, pogrzeby, wycieczki, polowania itp.).