„Placówka” Bolesława Prusa

 • Powieść B. Prusa powstała w 1885 roku i przedstawia dziej chłopskiego gospodarstwa, które potrafiło oprzeć się niemieckiej kolonizacji.
 • Prosty chłop, dzięki przywiązaniu do rodzinnej ziemi i swemu uporowi  nie sprzedał „ziem ojców” obcym zaborcom.
 • Tak naprawdę zagroda Ślimaka niczym szczególnym się nie wyróżnia.
 • Usytuowana jest nad rzeką Białką w środku pól dziedzica, prawdopodobnie na Lubelszczyźnie.
 • Przeżywa swe wzloty i upadki, a jej mieszkańcy dźwigają swój trudny los.
 • Niedaleko wioski planowana jest przyszła linia kolejowa, która na pewno ożywi gospodarczo ten region.
 • Zmiany przyciągają kolonistów niemieckich.
 • Zmienia się również sytuacja rodziny Ślimaków, dostarczają pracownikom kolei masło, mleko, kry, a dzięki pieniądzom powiększają inwentarz i pną się w górę w hierarchii wiejskiej.
 • Mają szacunek, sami siebie postrzegają znacznie lepiej, a przykładem tego może być zajmowane miejsce w kościele.
 • Niestety rodzinę dotykają także nieszczęścia (np. utrata dzierżawionej łąki, konieczność sprzedania krów, odprawienie służącej Magdy, śmierć przez utopienie syna Staśka, dostanie się do więzienia starszego syna Jędrka, kradzież koni i wypędzenie ii śmierć parobka – Maćka Owczarza, choroba żony, pożar chałupy, zemsta głupiej Zośki).
 • Pomimo tak wielu nieszczęść powieść kończy się optymistycznie.

 • Prosty chłop ślimak urasta do rangi symbolu „placówki polskości” i  jej obrony.
 • Staje się przez swój upór i wierność danej żonie obietnicy zwycięzcą w tej walce.
 • Nawet nie zdając sobie sprawy ze swego patriotyzmu staje się prawdziwym Polakiem i obrońcą :ziemi przodków”.
 • Ślimakowi uda się pokonać trudności.
 • Pomogą mu w tym sąsiedzi (m.in. Jojna Nietoperz, ksiądz Grzyb i Grochowski).
 • Ślimak odbuduje zagrodę, pogodzi się z mieszkańcami wsi i będzie czekał na powrót syna Jędrka.

 • Prus oskarżył szlachtę ziemiańska o brak patriotyzmu, poczucia obywatelskiego obowiązku, lekkomyślność i hulaszczy tryb życia, który prowadzi do bankructwa i przejmowania ziemi przez obcych kolonistów.
 • Na zasadzie kontrastu pisarz sportretował dwie kobiety, żonę dziedzica, kapryśną szlachciankę, dla której mąż sprzedaje dwór obcym, w przerwie między jednym tańcem a drugim, bez żadnego zastanowienia,  drugą jest żona ślimaka, która przed śmiercią wymusza przysięgę, że mąż nie sprzeda „ojcowizny” obcym.