Najważniejsze źródła bibliograficzne [powtórka]

1. J. Czchowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Warszawa .
2. Bibliografia zawartości czasopism.
3. Rocznik literacki.
4. J. Czchowska, R. Loth, Przewodnik polonisty: bibliografie, biblioteki, muzea (na końcu indeks nazw osobowych, np. Miłosz Czesław: 1514, szukamy tego numeru i odczytujemy, Słownik pisarzy współczesnych).
5. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1 Warszawa 1984, t. 2. Warszawa.