Opis bibliograficzny

1. Autor (nazwisko, imię lub imię, nazwisko), tytuł (kursywą), wydawnictwo( nie jest niezbędne), miejsce wydania i rok wydania. Wszystkie części oddzielone przecinkiem.

2. Wyjątki:

  • prace zbiorowe: Antologia romantycznej poezji krajowej (1831-1863), oprac. M. Grafowska i M. Janion, wstęp M. Janion, Warszawa 1958.
  • fragmenty większej pracy: A. Witkowska, Pan Tadeusz emigracją naznaczony, [w:] Trzynaście arcydzieł romantycznych, pod red. E. Wiślak i M. Gumkowskiego, Warszawa 1996, s. 91-99
  • czasopismo: M. Górska, Etos chrześcijański w Ludziach bezdomnych, „Glosariusz” nr 4, Wrocław 1988.
  •  wstępy: I. Maciejewska, Wstęp [do:] S. Żeromski Ludzie bezdomni, Wrocław 1987