Poradniki maturalne

1. M. Konasz, B. Maciejewska, A. Spilkowski, G. Żylińska, Matura 2005. Język polski. Matura ustna (porady, prezentacje, źródła), wyd. Idea, Kraków 2004.
2. R. Pijarowska, M. Seweryńska, Sztuka prezentacji, WSiP, Warszawa 2002.
3. Z. Starownik, B. Welter, Język polski. Matura na 100%, PWN, Warszawa 2005.
4. Język polski. Matura 2008, GREG, Kraków 2007
5. A. Jagieła, Język polski. Zdaj maturę, Warszawa 2004.
6. M. Buziak, S. Rzebczyński, Jak pisać?, Bielsko – Biała 2004