Niedoróbka

Błąd może spowodować błąd w grze (siatkówka).