O przecinku w zdaniach składowych zdania złożonego

Wiemy, że przecinkiem rozdziela się zdania składowe w zdaniu złożonym.

Warto pamiętać, że niektóre wskaźniki zespolenia występują nieraz w stałych połączeniach. Wówczas przecinek pojawia się nie przed „że” lub „gdy”, lecz zostaje przesunięty, np.

Był bardzo zmęczony, mimo że odpoczywał kilka godzin.

Polubił go, zwłaszcza że od dawna chciał mieć przyjaciela.

Nie zdał egzaminu, mimo że uczył się pilnie.

Zapalono światła, w chwili gdy dzwony wybijały dwunasta.

Wody przybywało, tym bardziej że otwarto śluzy.