„Ojcowski dom”

Popularna pieśń z ziemi cieszyńskiej, autorem słów jest  Jan Kubisz (1848-1929), pseudonim „Ślązak”, poeta cieszyński,  pamiętnikarz, nauczyciel, działacz narodowy Czytelni Ludowej w Cieszynie, Towarzystwa Ewangelickiej Oświaty Ludowej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Kochał Adama Mickiewicza i ten wielki poeta zainspirował go do tworzenia utworów obrazujących piękno rodzinnej ziemi i przepojonych  uczuciami patriotycznymi i religijnymi. Pieśń „Ojcowski dom” towarzyszy zjazdom towarzystw regionalnych powiatu bielskiego, od 2008 roku uznana jest za hymn regionalistów  ziemi cieszyńskiej.

Ojcowski dom, to istny raj,
Dar Ojca niebieskiego.
Chociażbyś przeszedł cały świat,
Nie znajdziesz piękniejszego.

Tuś się, dziecino, pierwszy raz
Do matki uśmiechała;
Tuś się uczyła Boga znać,
Tuś modlić się zaczęła.

Tutaj na każdym kroku cię
Oczy ojcowskie strzegły,
Tutaj w zabawach ciągłych ci
Dni twoje młode biegły.

A gdy ci przyjdzie wynijśc stąd
I odejść w świat daleki:
Ojcowski dom, dziecino miej
W pamięci twej na wieki.