Oko [symbolika]

 • Egipcjanie postrzegali go jako symbol słońca i życia.
 • Dla Hindusów i Asyryjczyków słońce było wszechwiedzące boskie oko.
 • W Biblii oko było symbolem spojrzenia Boga, oznaczało też życie , opatrzność czujność i troskę.
 • Stanowi znak Trójcy Świętej, gdy wpisane jest w trójkąt.
 • W literaturze jest także obecny symbol oka.
 • Oznacza słońce, straż, czujność.
 • Niekiedy znaczy zagrożenie urokiem, złe spojrzenie to zła moc i przykre konsekwencje.
 • Mówi się, że z oczu patrzy dobrze lub źle.
 • Oko bywa też symbolem wiedzy, racjonalnego, naukowego pojmowania rzeczywistości.
 • Oznacza również widzenie duchowe, prorocze, jasnowidzące.
 • Określa irracjonalny lub emocjonalny stosunek do świata.
 • „Oczy duszy”, „oczy serca” to tajemniczy zmysł pozwalający na nadprzyrodzone lub wewnętrzne postrzeganie.
 • Otwarcie oczu symbolizuje przemianę duchową i głębokie zrozumienie ewangelii Chrystusa, ale także i grzech pierworodny.

Odniesienia znaleźć można:

 • Genesis 3,7.
 • List św. Pawła do Efezjan 1, 18.
 • I List św. Jana 2, 10-11.
 • Ewangelia ś. Mateusza 6, 22 – 23.
 • Księga Eklezjastyka 11, 13.
 • Księga Machabejska 9,1.
 • J. Kochanowski, „Pieśń wieczorna”.
 • S. Szymonowic, „Alkon”.
 • S. Szymonowic, „Żeńcy”.
 • E. Drużbacka, „Opisanie czterech części roku”.
 • J. A. Morsztyn, „Do tejże”.
 • W. Szekspir, „Hamlet”.
 • A. Mickiewicz, „Oda do młodości”.
 • A. Mickiewicz, „Romantyczność”.
 • J. Słowacki, „Beniowski”.
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 • C. K. Norwid, „Fatum”.
 • J. Gawiński, „Oko”.

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.