„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Epilog]

  • Rozpoczyna go słynny wers „O czym dumać na paryskim bruku”.
  • Stanowi liryczny monolog poety.
  • Mickiewicz źle czuje się w mieście.
  • Nikt tu nie rozumiej jego mowy i historii Polski.
  • Poeta swój utwór traktuje jak sielankę, sławiąca spokojne wiejskie życie.
  • Marzy, by poemat zyskał popularność i „trafił pod strzechy”.