„Panno Walerciu”

Humorystyczna piosenka ze śpiewnika towarzyskiego, biesiadnego czy weselnego. Ważna jest w nim gra słów. Towarzyszy od lat różnym spotkaniom towarzyskim, budząc powszechną radość. Istnieje też wersja, gdzie słowa „panno Walerciu” zastąpione zostały „miła Walerciu”. Nie są znani autorzy tekstu ani melodii.

 

Panno Walerciu, kupię ci, panno Walerciu, kupię ci,
Kupię ci fiata na stare lata, panno Walerciu, kupię ci.

O, bella, bella, bella Mari, bella Mari, bella Mari,
O, bella, bella, bella Mari, bella Mari i już.

Panno Walerciu, wsadzę ci, panno Walerciu, wsadzę ci,
Wsadzę obrączkę na lewą rączkę, panno Walerciu, wsadzę ci.

O, bella, bella, bella Mari, bella Mari, bella Mari,
O, bella, bella, bella Mari, bella Mari i już.

Panno Walerciu, wsadzę ci, panno Walerciu, wsadzę ci,
Wsadzę ci piórko do kapelusza, panno Walerciu, wsadzę ci.

O, bella, bella, bella Mari, bella Mari, bella Mari,
O, bella, bella, bella Mari, bella Mari i już.

Panno Walerciu, kapie ci, panno Walerciu, kapie ci,
Kapie ci woda spod parasola, panno Walerciu, kapie ci.

O, bella, bella, bella Mari, bella Mari, bella Mari,
O, bella, bella, bella Mari, bella Mari i już.

Panno Walerciu, zrobię ci, panno Walerciu, zrobię ci,
Zrobię ci cuda jak mi się uda, panno Walerciu, zrobię ci.

O, bella, bella, bella Mari, bella Mari, bella Mari,
O, bella, bella, bella Mari, bella Mari i już.
O, bella, bella, bella Mari, bella Mari, bella Mari,
O, bella, bella, bella Mari, bella Mari i już.