Pierścień [symbolika]

 • Traktowany kiedyś jako oznaka prestiżu.
 • W starożytnej Grecji i Rzymie przywilej noszenia pierścienia mieli jedynie wolni obywatele.
 • Pierścień był tez znakiem przynależności so wyższej warstwy społecznej, symbolem wolności i bogactwa.
 • Uważany również za symbol władzy monarszej.
 • Dzisiaj jest jednym z insygniów władzy biskupów i papieża.
 • Posiadanie czyjegoś pierścieno9ia świadczyło o związkach łączących obie osoby.
 • Pierścień jest symbolem w2ięzow, dowodem uczuć i miłosnych podbojów.
 • Jako obrączka  stanowi symbol małżeństwa.

Odniesienia znaleźć można:

 • List św. Jakuba 2,3.
 • ewangelia św. |Łukasza 15, 22.
 • I Księga Machabejska 6, 14-15.
 • Genesis 41, 41-42.
 • J. U. Niemcewicz, „Powrót posła”
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • J. Słowacki, „Ojciec zadżumionych”.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz’.
 • E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.