Platon

Platon

(427-347 p.n.e.)

Grecki filozof, uczeń Sokratesa, twórca systemu filozoficznego, nazywanego obecnie idealizmem platońskim.

Naprawdę nosił imię Aristokles, Platon był jedynie przydomkiem.

Samo słowo Platon pochodzi od greckiego słowa „platys” = szeroki, co łączono z posturą, sylwetka filozofa.

Pochodził z arystokracji.

Wszechstronnie uzdolniony, tworzył wiersze, malował, komponował.

W czasach młodości uczestniczył, z powodzeniem, w igrzyskach  jako atleta.

Rozczarował go demokracja, dlatego opuścił Ateny.

Uważał, .ze demokracja prowadzi do panowania ludzi miernych.

Jego zdaniem na czele państw powinni stać filozofowie.

Podróżował poszukując odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Przez pewien czas doradzał jednemu z tyranów Syrakuz, ale ta misja zakończyła się niepowodzeniem.