Sacrum

Sacrum- świętość, przestrzeń wypełniona świętością.