Po mordzie

Jacek po mordzie wstąpił do stanu duchownego, chcąc wykupić swoje grzechy.