Poezja stanu wojennego

  • Pojawiła się jako nowe zjawisko artystyczne.
  • Było to wiek XX i lata 80.
  • Reprezentowali ją tacy twórcy, jak: Z. Herbert, A. Zagajewski, T. Jastrun, L. Hebst.
  • S. Barańczak dzieli tę poezję na poezję jednego obserwatora i różne sposoby widzenia świata, dotyczy to wielości obiektów obserwowanych, odczucia własne poprzez osobiste doświadczenia.
  • Utwory miały bardzo zróżnicowaną formę, były to np. zapiski z dziennika, zapisy magnetofonowe, zapis rozmowy milicjantów/policjantów.
  • To wyjątkowo osobista twórczość poetów tego okresu, którzy doświadczyli wielu upokorzeń, niekiedy aresztowań i prześmiewczych artykułów.