Wizualna poezja

  • Utwory tzw. II obiegu.
  • Dotyczy wydawnictw nieoficjalnych, zakazanych.
  • Utwory wydawane bardzo często anonimowo.
  • Nazywano to niekiedy bibułą, choć nie chodzi o rodzaj papieru.
  • Utwory stanowiły odpowiedź na ważne wydarzenia.
  • Był to rodzaj komentarza dotyczący wydarzeń, które nie cieszyły społeczeństwa.
  • Ten rodzaj poezji pojawił się już w czasach Sejmu Czteroletniego (XVIII wiek) oraz podczas stanu wojennego w Polsce (lata 80. XX wieku).