Poezja w oczach romantyków

 • Romantycy twierdzili, że artysta nie powinien naśladować ani natury, ani żadnych dawnych dzieł.
 • Sztuka wg nich ma wyrażać uczucia i myśli twórcy.
 • Ważne miejsce przypadło także wyobraźni.
 • Sądzili, że może ona znakomicie uzupełnić obraz świata tam, gdzie przechodzi to możliwości rozumu.
 • Postrzegali ją jako środek poznania przeszłości i przyszłości.
 • Powinna pokazywać indywidualność twórcy.
 • Poezję uznali za najwyższą formę twórczej działalności człowieka.
 • Twierdzili, że wyraża się w niej wolność i nie uznawali żadnego prawa nad sobą.
 • Poezja miała prowadzić ku doskonałości poprzez świeżość i siłę obrazowania.
 • Wierzyli we wspaniałe idee, wielkie słowa pełne wiary w moc i sens sztuki.
 • Prawo do swobody romantycy przenosili na formy poetyckie.
 • Najbardziej demonstracyjny sposób zlekceważenia klasycystycznych wzorów to sięgnięcie po „gminne pieśni” i włączenie ich do literackiej tradycji.